Oikeusapu

Yleisesti

Oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja.

Oikeusavun hakijan oikeus oikeusapuun määräytyy hakijan käyttövaran ja varallisuuden perusteella. Näillä perusteilla määräytyy myös se, saako hakija oikeusapua täysin maksutta vai jonkinsuuruisella omavastuuosuudella.

Oikeusavun taloudelliset edellytykset ja omavastuu

Käyttövaran laskeminen
Käyttövara on rahamäärä, joka hakijalla oikeusapuasetuksen mukaisen laskelman jälkeen on käytössään kuukausittain. Käyttövaraa laskettaessa otetaan huomioon oikeusavun hakijan ja hänen puolisonsa tai rekisteröidyssä suhteessa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa hänen kanssaan asuvan kuukausittaiset tulot, josta vähennetään verot ja muut pakolliset valtiolle menevät maksut. Lisäksi vähennetään kuukausittaiset asumismenot, elatusmaksut, päivähoitomaksut, säännölliset ulosotto- ja velkajärjestelymenot. Alle 18 vuotiaista hakijan taloudessa asuvista lapsista vähennetään 300 euroa per lapsi per kuukausi. Vähennys voidaan tehdä myös 18 vuotta täyttäneestä lapsesta, jota hakija tosiasiallisesti elättää.
Perusomavastuu
Perusomavastuu on prosentuaalinen osuus oikeusavun kustannuksista, ja se määräytyy hakijan käyttövarojen perusteella seuraavasti:

Yksinäinen henkilö

enintään 600 euroa 0 %
enintään 800 euroa 20 %
enintään 900 euroa 30 %
enintään 1050 euroa 40 %
enintään 1150 euroa 55 %
enintään 1300 euroa 75 %

Puolisoilla henkilöä kohden

enintään 550 euroa 0 %
enintään 700 euroa 20 %
enintään 800 euroa 30 %
enintään 1000 euroa 40 %
enintään 1100 euroa 55 %
enintään 1200 euroa 75 %

Puolison tuloja ei oteta huomioon, jos puolisot ovat toistensa vastapuolia (esim. avioeroasioissa) tai hakija on epäiltynä tai vastaajana rikosasiassa.

Esimerkkejä:
Oikeusavun hakija on pahoinpitelyn uhri eli asianomistaja. Hakijalla on asiassa rangaistusvaatimus ja hän tulee vaatimaan vahingonkorvauksia tekijältä. Hakija on yksinasuva opiskelija ja tulot muodostuvat opintotuesta 298 eurosta ja asumislisästä 200 eurosta. Oikeusaputoimisto myöntää hakijalle oikeudellisen avuntarpeen vuoksi oikeusapua omavastuuosuudetta eli hänen ei tarvitse maksaa avustajalleen lainkaan vaan avustajan palkkio maksetaan valtion varoista.

Oikeusavun hakija on vastaajana riitaiseksi tulleessa velkomusasiassa. Hän saa eläkettä verojen jälkeen 1.000 euroa kuukaudessa. Menoina on oman asunnon vastikemaksu 200 euroa. Käyttövara on siten 800 euroa ja hakija saa oikeusapua 20 % omavastuulla. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. 1.000 euron avustajanpalkkiosta valtion varoista maksetaan 800 euroa ja loput 200 euroa jää hakijan maksettavaksi. Lisäksi hakija joutuu maksamaan oikeusapumaksun 70 euroa.