Palvelut

Yleisesti

Toimistomme hoitaa yksityisten ja yritysten oikeudellisia asioita olivatpa ne rikos-, siviilioikeudellisia tai hallinnollisia. Toiminta-alueena on koko Pohjois-Savo ja tarkoituksena on osaltaan turvata oikeudellisten palveluiden saatavuutta myös pienemmillä paikkakunnilla.

Toimiston sijainti Kuopiossa ei tarkoita ympäryspaikkakuntien asiakkaille lisäkustannuksia vaan asia voidaan hoitaa usein puhelimitse, postitse ja etäneuvotteluilla.

Asianajopalveluita koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus

Palkkio ja laskutus

Asianajopalveluiden hinnat ovat yleisesti tuntiperusteisia, mutta enimmäismäärästä voidaan aina sopia erikseen tilanteessa, jossa työmäärä on tiedossa.

Yhteydenotto ja sen pohjalta käyty alkuneuvottelu on aina maksuton. Neuvottelussa kartoitetaan oikeudellinen ongelma ja keskustellaan asian jatkosta sekä myös asian hoitamisen kustannuksista. Yllätyslaskuja ei tarvitse pelätä.

Alkuneuvottelussa selvitetään myös mahdollisuus julkiseen oikeusapuun ja mahdollisen oikeusturvavakuutuksen olemassaolo.

Palkkion määrään ja esimerkkihintoihin voit tutustua paremmin tästä.