Palvelut

Yleisesti

Toimistoni hoitaa niin yksityisten kuin yritystenkin oikeudellisia ongelmia olivatpa ne sitten rikos-, siviilioikeudellisia tai hallinnollisia. Toiminta-alueena on koko Pohjois-Savo ja tarkoituksena on osaltaan turvata oikeudellisten palveluiden saatavuutta myös pienemmillä paikkakunnilla.

Toimistoni sijainti Kuopiossa ei tarkoita ympäryspaikkakuntien asiakkaille suuria lisäkustannuksia vaan pääasiallisesti asiat voidaan hoitaa puhelimitse ja postitse.

Asianajopalveluita koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus

Palkkio ja laskutus

Asianajopalveluiden hinnat ovat yleisesti tuntiperusteisia, mutta enimmäismäärästä voidaan aina sopia erikseen tilanteessa, jossa työmäärä on tiedossa.

Yhteydenotto ja sen pohjalta käyty alkuneuvottelu on aina maksuton. Neuvottelussa kartoitetaan oikeudellinen ongelma ja keskustellaan asian jatkosta sekä myös asian hoitamisen kustannuksista. Yllätyslaskuja ei tarvitse pelätä.

Alkuneuvottelussa selvitetään myös mahdollisuus julkiseen oikeusapuun ja mahdollisen oikeusturvavakuutuksen olemassaolo.

Palkkion määrään ja esimerkkihintoihin voit tutustua paremmin tästä.

 • Rikosjutut
  – asianomistaja
  – vastaaja
  – lähestymiskielto
 • Yksityisoikeudelliset sopimukset
  – yksityiset henkilöt
  – yritykset
  – lahjakirjat
  – työsopimukset
 • Riita-asiat
  – saatavien perintä
  – laajat riita-asiat kuten kiinteistökauppariidat, sopimusrikkomukset jne.
  – vahingonkorvausasiat
  – työsuhdeasiat
 • Perheoikeudelliset ja jäämistöasiat
  – testamentit
  – perunkirjoitukset
  – perinnönjako
  – ositukset
  – avioehdot
  – pesänselvitykset ja -jaot, hakemuslomake
 • Lapsiasiat
  – elatus
  – tapaamisoikeus
  – huoltajuus
  Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto
 • Yksityishenkilön velkajärjestelyasiat
  – hakemusten laatiminen
  – oikeudellinen neuvonta
  – selvittäjänä toimiminen