Palvelun keskeiset ehdot

ASIANAJOTOIMISTO PEKKA RÖNKÄ KY

Asianajopalveluita koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus

Asianajotoimisto Pekka Rönkä Ky:n yhteystiedot:

Asianajotoimisto Pekka Rönkä Ky
Y-tunnus:2494147-0
Alv-tunniste: FI24941470
Asemakatu 22-24 A, 3.kerros
70100 Kuopio
lakiasiat(at)pekkaronka.fi
pekkaronka.fi
Puh. 044 577 1166

Asianajotoimisto on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja se on merkitty arvonlisäverovelvolliseksi.

Pekka Rönkä on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” -ammattinimike on annettu Suomessa.

Asianajajia ja myös Asianajotoimisto Pekka Rönkä Ky:n toimintaa valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 Helsinki
Puh. 09 6866 120
Fax. 09 6866 1299
info(at)asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Pekka Rönkä Ky:n palveluhinnasto löytyy näiltä internetsivustoilta.

Asianajotoimisto Pekka Rönkä Ky:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

Fennia
00017 Fennia
Fennia.fi