Elatusapu

Lapsella on oikeus saada tarvitsemansa elatus vanhemmiltaan. Etävanhempi täyttää tämän velvollisuutensa yleensä elatusapuna eli maksamalla lapselle kuukausittain sovitun rahasumman. Mikäli etävanhemman taloudellinen tilanne on heikko eikä riitä täysimääräisen elatuksen maksuun, tätä vajetta katetaan Kelan maksamalla elatustuella.

Lapsiriidoissa elatusapu voi usein olla merkittävin riidan aihe, vaikkakin elatusavun määrä on lähtökohtaisesti helposti määritettävissä. Kyse on matemaattisesta laskelmasta.

Oheisesta linkistä pääset tutustumaan elatusavun laskemiseen. Kun täytät lomakkeiden esitiedot, laskelma näyttää lähtökohtaisen elatusavun määrän. Laskukaavaan toki liittyy poikkeuksia, jotka viimekädessä tuomari harkinnallaan ratkaisee.

https://virtu.fi/laskurit/elatusapulaskuri