Tekoälyyn perustuva tiedonhakupalvelu

Tekoälypalvelut ovat muuttamassa tapaamme tehdä työtä ja hakea tietoa.

Ohessa palvelu, joka tarjoaa tekoälyn tuottamia vastauksia. Vastaukset voivat parhaimmillaan ratkaista ongelman tai ainakin tuoda kysyjälle hieman johtoa ongelman ratkaisuun. Kaikissa tekoälyn antamissa on kuitenkin huomioitava kaksi hyvin tärkeää asiaa:

1. Vastausten oikeellisuuden varmistaminen. Huomaa, että tekoäly kokoaa tietoa ohjelmointinsa mukaisesti useasta eri lähteestä ja jos jotain tietoa ei löydy, tekoäly keksii loput. Edelleen tekoälyn käyttämät tietolähteet voivat olla epätarkkoja tai jopa valheellisia. Näin ollen kysyjän täytyy muistaa, kuten savolaisille yleisestikin puhuessa, että vastuu on kuulijalla. Tekoälyn antamaan vastaukseen ei voi siis luottaa täysin, eikä vastauksen pohjalta kannata tehdä mitään ennen kuin olette itse tarkistaneet vastauksen paikkansapitävyyden eri lähteistä. Edelleen johtuen tekoälyn luovasta asenteesta elämään, tekoäly voi luvata kysyjälle asioita, joita se ei kykene suorittamaan, kuten vaikkapa soittopyynnön välittämistä asianajajalle. Varmimman vastauksen juridisiin kysymyksiin saa edelleenkin asianajajalta ja soittopyyntö kannattaa lähettää ihan itse.

2. Tietosuoja. Tekoälyohjelmaan, kuten tähänkään, ei saa laittaa mitään omia tai toisen henkilön henkilötietoja tai ylipäänsä mitään sellaisia yksilöiviä tietoja, jotka on yhdistettävissä ihmiseen tai edes yritykseen. Tässä palvelussa esitetyt kysymykset ja vastaukset kiertävät ainakin kahden ulkomaisen palvelun kautta (myös EU:n ulkopuolelle), joten on mahdollista ja jopa todennäköistä, että kysymykset ja vastaukset päätyvät ulkopuolisiin käsiin esimerkiksi tekoälyohjelman koulutusta varten. Tämän vuoksi, muotoilethan kysymyksesi siten, ettei siitä käy ilmi mitään yksilöivää tai salaista tietoa.

Kysy tekoälypalvelulta siis vain yleisiä kysymyksiä, koska asianajajien salassapitosäännöt eivät valitettavasti sido tekoälyä. Asianajajan kanssa käyty keskustelu sen sijaan on aina täysin luottamuksellinen, eikä luottamuksellista keskustelua käydä koskaan netissä.

Huomaa, että tekoälypalvelun käyttö voi olla estyä erinäisten syiden vuoksi. Jos näin käy, palaa asiaan myöhemmin. Edelleen, kuten ihmisilläkin, ”älyn” taso voi vaihdella ajankohdasta riippuen ja tekoälykin voi sortua laiskuuteen, jolloin vastaukset eivät aina ole tyydyttäviä. Tekoälyn käyttöä ei ole rajoitettu vain juridiikkaan, joten voit kysyä myös muihin aiheisiin liittyviä kysymyksiä.

Voit kysyä tekoälyltä vaikkapa miten laadin testamentin?