Testamentit

Testamentti on tekijänsä viimeinen tahto, jolla hän määrää omaisuudestaan kuolemansa varalle. Testamentilla voidaan määrätä hyvin vapaasti siitä kenelle tai mille taholle omaisuus menee kuoleman jälkeen. Perintökaaren säännökset asettavat sisällölle joitakin rajoituksia, mutta myös tiukat muotomääräykset, joita on noudatettava uhalla, että testamentti on jopa mitätön. On hyvin yleistä, että testamentintekijä käyttää testamentin laadinnassa asianajajan apua. Tämä on perusteltua muun muassa koska testamentti voi koskea huomattavaakin varallisuutta, josta halutaan määrätä pätevästi ja yksiselitteisesti. Asianajajien asiakirjoissa käyttämä ”kapulakieli” on lähtökohtaisesti erityisen tarkkaa ja yksiselitteistä, joka välittää testamentintekijän tahdon vuosikymmenien päähän perillisille. Pahimmassa tilanteessa huonosti muotoiltu testamentti voikin johtaa perinnönjaossa lopputulokseen, joka ei vastaa testamentintekijän todellista tahtoa. Yksiselitteiset testamentin määräykset vähentävät merkittävästi riitojen syitä.

Yksinkertaisen testamentin laatiminen maksaa noin 150 euroa. Testamentteja on mahdollista tilata internetistä ehkä jonkin verran halvemmalla. Asianajajan palveluja käytettäessä kaupanpäälle tulevat kuitenkin yksityiskohtaiset neuvot sisällön sanamuodoista, niiden tarkoituksista ja ehtojen seurauksista esimerkiksi verotuksen suhteen. Asianajajan laatima testamentti on turvallinen tapa määrätä jäämistöstä.