Palkkiohinnasto

Yleisesti

Toimistoni laskutus muodostuu varsinaisesta tuntiperusteisesta palkkiosta sekä toimeksiannosta johtuneista kuluista kuten esimerkiksi kopiointi-, postitus- ja matka-kuluista.

Yhteydenottonne ja ongelman kartoittamiseksi toimistossa käyty ensineuvottelu on maksuton.

Alkuneuvottelujen aikana voidaan myös sopia esimerkiksi enimmäishinnasta tai kiinteästä hinnasta. Tämä koskee vain toimeksiantoja, joiden työmäärä on ennalta arvioitavissa.

Oikeusapu ja oikeusturvavakuutus

Yhteydenottonne jälkeen selvitämme aina oikeusturvavakuutuksen olemassaolon ja tarvittaessa mahdollisuuden maksuttomaan oikeusapuun.

Oikeusavusta voit lukea enemmän tästä linkistä.

Hinnasto

Tuntiperusteinen palkkio normaalilaajuisessa asiassa on 297,60 euroa/tunti, eli 240 euroa/h lisättynä arvonlisäveron määrällä 24 %. Asiasta riippuen tuntipalkkion määrä voidaan sopia tapauskohtaisesti.

Yleisimpien kulujen hinnat ovat seuraavat:
– Valokopiot 0,50 euroa / sivu
– Autokilometri 0,44 euroa / km
– Tuomioistuinten oikeudenkäyntimaksu riita- ja hakemusasiassa 260 euroa – 510 euroa.

Ohessa muutamia esimerkkejä avustajanpalkkioista. Huomaathan, että jutut eivät koskaan ole täysin samanlaisia, joten joissakin jutuissa laskutus voi olla pienempi ja vastavuoroisesti laajemmissa jutuissa ajankäyttö voi olla merkittävästikin esimerkkilaskelmissa mainittua suurempi. Tarkempaa tietoa palkkiosta saat neuvottelujen yhteydessä.

– Avioehtosopimus
– Ositus
– Testamentti
– Perunkirjoitus
– Perinnönjako
– Riidaton velkomus tai häätö
– Riitainen saatava
– Rikosasiassa vastaajana tai kantajana

Esimerkkihintoja

Avioehtosopimuksen laatiminen, ilman erityisiä määräyksiä:

Toimenpide Palkkio/h Kulut ALV Yhteensä
Alkuneuvottelut, 15min 0 0 0 0
Jatkoneuvottelut toimeksiannettuna, asiakirjan laatiminen. Yleensä tunti riittää. 240,00 0 57,60 297,60
Avioehdon rekisteröinti, maistaatin rekisteröintimaksu 55 euroa 55,00 0 55,00
Yhteensä 240,00 55,00 57,60 352,60

Avioeron jälkeinen ositus puolisoiden välisellä sopimuksella:

Toimenpide Palkkio/h Kulut ALV Yhteensä
Alkineuvottelu, 15min 0 0 0 0
Jatkotoimet toimeksiannettuna, omaisuuden ositus sopimuksella esim. 3 h. Keskimääräinen ajankäyttö on ollut noin 3-5 tuntia. 720,00 0 172,80 892,80

Testamentti:

Toimenpide Palkkio/h Kulut ALV Yhteensä
Perusmuotoisen testamentin laatiminen, 30min 120,00 0 28,80 148,80

Perunkirjoitus, pesän laajuudesta riippuen:

Toimenpide Palkkio/h Kulut ALV Yhteensä
Alkuneuvottelu, 15min 0 0 0 0
Jatkotoimet toimeksiannettuna, Perunkirjoitus ja perukirjan laatiminen 2h. Keskimääräinen ajankäyttö 2-5 tuntia. 480,00 0 115,20 595,20
Virkatodistusten hankkimisesta aiheutuneet kulut
Yhteensä 480,00 115,20 595,20

Perinnönjako osakkaiden sopimuksella:

Toimenpide Palkkio/h Kulut ALV Yhteensä
Alkuneuvottelu, 15 min 0 0 0 0
Jatkotoimet toimeksiannettuna, jakokirjan laatiminen, sopimusjako, 1 h. Ajankäyttö riippuu täysin kuolinpesän laajuudesta. Keskimääräinen ajankäyttö 2-8 tuntia. 480,00 9 115,20 595,20

Riidaton velkomus tai häätö, joka ratkaistaan valmistelua jatkamatta yksipuolisella tuomiolla. Ns. Summaarisissa asioissa oikeudenkäyntikulut ovat perittävissä vastapuolelta takaisin vain osittain:

Toimenpide Palkkio/h Kulut ALV Yhteensä
Alkuneuvottelu 0 0 0 0
Perintäkirjeet, summaarinen haastehakemus, 1 h 240,00 57,60 297,60

Riitainen saatava, jossa kantajalla on oikeusturvavakuutus 15 % omavastuulla. Oikeudenkäyntikulut on perittävissä vastapuolelta takaisin kokonaisuudessaan:

Toimenpide Palkkio e/h Kulut ALV/euroa Yht./euroa/h
Lyhyt alkuneuvottelu 0 0 0 0
Jatkoneuvottelu toimeksiannettuna / asiakirjojen hankkiminen ja niihin tutustuminen. Puhelinneuvottelut päämiehen, vastapuolen ja todistajien kanssa. Haastehakemuksen laatiminen, yhteenvetoon tutustuminen. Valmistautuminen suulliseen valmisteluun, suullinen valmistelu, valmistautuminen pääkäsittelyyn, pääkäsittely.

Ajankäyttö näissä tapauksissa riippuu täysin jutun laadusta ja laajuudesta.

240,00 0 57,60 297,60
Josta päämiehen maksettavaksi jää omavastuu 15%. Huomaa, että vakuutuksissa on yleensä kiinteä vähimmäisomavastuun määrä esim. 200 euroa. 44,64

Rikosasiassa vastaajana/asianomistajana pienehkössä kiistetyssä rikosjutussa, jossa asianomistajan vaatimuksia. Vastaaja/asianomistaja ei saa oikeusapua, mutta hänellä on oikeusturvavakuutus 15 % omavastuulla:

Toimenpide Palkkio e/h Kulut ALV/veroa Yht./euroa
Lyhyt alkuneuvottelu, 15 min 0 0 0 0
Jatkoneuvottelu toimeksiannettuna / kuulustelupöytäkirjan tilaus ja siihen tutustuminen, 1 h 240,00 0 57,60 297,60
Vastauksen laatiminen, 1 h 240,00 0 57,60 297,60
Valmistautuminen pääkäsittelyyn, 30 min 120,00 0 28,80 148,80
Pääkäsittely, 1 h 240,00 0 57,60 297,60
Yhteensä 840,00 0 201,60 1041,60
Josta päämiehen maksettavaksi jää omavastuu 15 %. Huomaa, että vakuutuksissa on yleensä kiinteä vähimmäisomavastuun määrä esim. 200 euroa.

Vastaajan oikeutta saada oikeusturvaa vakuutuksesta on yleensä rajoitettu.

Omavastuun saa perittyä vastaajalta, jos vastaaja tuomitaan korvauksiin ja jos vastaaja on maksukykyinen.

156,24

Vastaavanlainen juttu, jossa asianomistaja saa oikeusapua 15 % omavastuulla:

Huomaa, että pienissä rikosjutuissa vähimmäispalkkion määrä on 415 euroa ja yli kolmen tunnin pääkäsittelyssä vähimmäispalkkio on 615 euroa.

Toimenpide Palkkio e/h Kulut ALV/euroa Yht./euroa
Alkuneuvottelut

Jatkoneuvottelut toimeksiannettuna/ kuulustelupöytäkirjan tilaus ja siihen tutustuminen, 1 h

110,00 0 26,40 136,40
Vastauksen laatiminen, 30 min 55,00 0 13,20 68,20
Valmistautuminen pääkäsittelyyn, 30 min 55,00 0 13,20 68,20
Pääkäsittely, 1 h 110,00 0 26,20 136,40
Jälkitoimet, 1 h 110,00 26,40 136,40
Yhteensä 440,00 0 105,60 545,60
Josta päämiehen maksettavaksi jää 15 % 81,84