Riidattomat velkomusasiat

Selvät ja riidattomat saatavat

Riita-asioista valtaosa on niin sanottuja selviä ja riidattomia saatavia, joissa velallinen ei syystä tai toisesta maksa velkaansa. Tällöin saatavan viemiseksi ulosottoon tarvitaan käräjäoikeuden ratkaisu. Usein yksinkertaisimmissa velkomuksissa asianajajan apua ei tarvita, mutta toisaalta ei se asianajajan apukaan näissä asioissa paljoa maksa.

Usein velkomusasia etenee käräjäoikeudessa siten, että asia laitetaan niin sanotusti riidattomana vaatimuksena vireille ja asia muuttuu riitaiseksi velallisen vastauksen saavuttua käräjäoikeuteen. Jutun riitaiseksi tulon jälkeen asianajajan apu on jo tarpeen. Jatkomenettelyssä nimittäin käräjäoikeus pyytää useimmiten sen aiemmin lähetetyn haastehakemuksen täydentämistä ns. laajan riita-jutun haastehakemukseksi. Tämä asiakirja on koko juttusi perusta ja sen laatimisesta pitkälle riippuu menestyykö haastehakemus käräjillä vai ei. Jälkeenpäin asiaa on vaikea korjata ja se voi tulla kalliiksi.

Riitaiset velkomukset

Riitainen velkomusasia etenee siviiliriita-asiana. Lue lisää tästä linkistä: siviiliriita-asia.